Likovni svet -Likovni svet skozi čas

Razstava otroških likovnih del v Šoštanju

Otroška ustvarjalnost je v zadnjih letih deležna velike pozornosti in tudi razstave Likovni svet otrok doživljajo lep sprejem. Gledalcu kažejo neizčrpno bogastvo otroškega likovnega izpovedovanja, močno likovnovzgojno, strokovno in pedagoško rast.
Likovno ustvarjalno delo otroka oblikuje, ga vzgaja, mu približuje bogastvo ustvarjenih umetnin in mu daje možnost, da tudi sam ustvarja. Pričevanje o izvirnosti otroških likovnih del, ki so po svoji kreativni moči in likovnem sporočilu izredno kvalitetna, nam prikazujejo vsakoletne razstave Likovni svet otrok v Šoštanju.
Razstave Likovni svet otrok imajo predvsem dva pomena. Prvi je predstaviti izvirna dela otrok, ki nastajajo pod strokovnim vodstvom likovnih pedagogov, učiteljic in vzgojiteljic pri urah likovne vzgoje in so pomembna za razvoj likovne vzgoje v osnovni šoli. Drugi pomen teh razstav pa je splošnokulturni.

Z razstavami Likovni svet otrok je slovenski javnosti predstavljen strnjen prikaz likovnovzgojnega dela v osnovni šoli. Vsako leto so predstavljena dela, ki so najpomembnejši mejniki v razvoju sodobne likovne vzgoje in pričajo o likovnoustvarjalnem delu otrok od 1. do 9. razreda osnovne šole, od leta 1991 pa tudi predšolskih otrok.

 

Na sprehodu skozi čas

Februarja leta 1969 je zagledala luč prva razstava, imenovana LIKOVNA RAZSTAVA UČENCEV OSNOVNIH ŠOL. Udejanjila se je želja in ideja Majde Lesničar, učiteljice likovne vzgoje, in takratnega ravnatelja OŠ Karla Destovnika Kajuha, Karla  Kordeša. Že ob tej prvi razstavi, na kateri je z likovnimi izdelki sodelovalo 22 slovenskih osnovnih šol, je bila izražena želja, da bi tudi v prihodnjih letih nadaljevali z razstavljanjem in da bi se povečalo zanimanje in sodelovanje učiteljev likovne vzgoje in njihovih učencev. Že naslednje leto pa je ta razstava dobila ime LIKOVNI SVET OTROK, ki ga nosi še danes.

 

 

Razpis 45. Likovni svet otrok 2013 bo izšel v mesecu septembru 2012.

 

Do aprila 2013 pa bodo šolske hodnike krasila dela otrok, ki so objavljena v katalogu.

 

Razpis 44. Likovni svet otrok v pdf obliki: "In svet bo lepši." Razpis je bil do 15. marca 2012.

Razpis

Razpis 43. Likovni svet otrok v pdf obliki: »Barve na risbi, sliki, grafiki, kipu in v arhitekturi«. Razpis je bil do 15. marca 2011.

Razpis 42. Likovni svet otrok v pdf obliki: "Portret". Razpis je bil do 15. marca 2010.