Spoštovani!

Šolsko leto se počasi izteka in preden bo šola zaprla svoja vrata, se odpirajo vrata novi razstavi LIKOVNEGA SVETA OTROK. Kakšna pisana paleta ustvarjalnosti je v letošnjem letu nastala pri pouku likovne vzgoje v osnovnih šolah in usmerjenih dejavnosti v vrtcih pod mentorsvom razrednih učiteljev, likovnih pedagogov in vzgojiteljev! Le nekaj od tega predstavljata nova razstava LIKOVNEGA SVETA OTROK in seveda katalog.

Vsaka izmed slik ali izdelek ima svojo zgodbo, s katero vpliva na opazovalca, tako da nas prebuja, poglablja in poudarja doživetje, ki nam ga posreduje njen mladi ustvarjalec. Zato vsakemu obislovalcu želim ob obisku naše šolske galerije, da ob izdelkih, ki jih postavlja na ogled 43. razstava LIKOVNI SVET OTROK, individualno podoživlja življenjsko izkušnjo in sporočilnost, ki nam jo dajejo mladi ustvarjalci.

Čestitam za vse nagrajene, pohvaljene in izbrane izdelke, mentorjem, mentoricam in mladim ustvarjalcem pa želim še veliko izvirnih idej, ki jih boste prenesli na list papirja ali izrazili v kakšnih drugih likovnih tehnikah. mag. Majda Zaveršnik Puc,

Izvedbo 43. razstave LSO je omogočila Občina Šoštanj, Termoelektrarna Šoštanj in Gorenje IPC, d. o. o.

Likovni svet otrok v Šoštanju

Letošnja razstava Likovni svet otrok v Šoštanju je že 43. po vrsti in predstavlja, kot vsako leto vedno znova ugotavljamo, veliko pregledno razstavo likovno-ustvarjalnih potencialov slovenskih predšolskih otrok in osnovnošolcev. Tudi na letošnji razstavi je starostni razpon razstavljavcev zelo velik. Razstavljena so likovna dela najmlajših otrok iz vrtcev kot tudi likovna dela učencev, ki bodo letos končali osnovnošolsko izobraževanje.

Tema tokratnega razpisa Barve na risbi, sliki, grafiki, kipu in arhitekturi je bila zastavljena dovolj široko in je omogočala učencem, da se ji približajo preko najrazličnejših likovnih tehnik in z upodobitvijo raznolikih motivov. Na razpis so se učenci odzvali z likovnimi deli z vseh likovnih področij. Barvno pestrost na likovnih delih, ki je bila tokratna rdeča nit, so učenci dosegali v risbah in slikah. Ob mnogih spontanih, primarnih likovnih zapisih najmlajših udeležencev razstave sledimo tudi zavestnemu in premišljenemu upodabljanju osnovnošolcev, ki so likovni motiv poskušali nadgraditi, stilizirati in ga upodobili na svoj individualni način. V grafikah pa najdemo, ob običajnih večbarvnih tiskih, tudi dodatno poseganje z barvo na odtisnjene grafične liste. V barvah pa so zažareli tudi kiparski izdelki, oblikovani iz različnih materialov, tako naravnih kot umetnih, ter prostorske postavitve.

Raznolikost razstavljenih del je težko povzeti in opisati v nekaj besedah, zato se bomo omejili le na nekatere značilnosti glede na posamezna likovna področja. Risbe so, razen pri najmlajših razstavljavcih, dokaj skromno zastopane. Verjetno učenci niso prepoznali možnosti barve na risbah, tako je razstavljenih le nekaj zapisov z barvnimi flomastri ali kredami ter risb s čopičem in tušem. Se pa črta kot temeljna risarska likovna prvina mnogokrat pojavi v kombinaciji z drugimi likovnimi tehnikami. Bistveno drugače je s slikami. Razpon uporabljenih slikarskih tehnik je precej velik, vse pa odlikuje kakovostna tehnična izvedba. Tudi pri slikah vidimo precej mešanih tehnik, ki imajo za izhodišče nadgradnjo likovnega izraza z močno izraženo likovno igro in jasno intenco ter niso same sebi namen. Kombiniranje barv, kjer zaznamo različne dominantne barvnekontrastealipabarvnaskladja,jevidnotakoprineposrednem slikanju kot pri izrezovanju barv iz barvnega papirja ali pa v kombinaciji obojega. Razigranost in členjenost na slikah dosegajo učenci na samosvoj način s spontanim ali zavestnim ritmiziranjem barv ali oblik ali pa z dodanimi grafizmi bogatijo svoj likovni izraz. Na področju grafike lahko na razstavi sledimo različnim grafičnim tehnikam visokega in globokega tiska. Večbarvni grafični listi so rezultat postopnega odtiskovanja ali pa pretiskovanja z obračanjem ali delnim pokrivanjem matrice. Nekaterim grafikam pa so dodani posebni učinki v smislu barvne razgibanosti, ki so jih učenci dosegli z ročnim koloriranjem grafičnega lista. Grafike so precej različne tudi glede na upodobljene motivne, ki so ponekod odtisnjeni kot širši pogled na motiv, drugje pa kot ožji izsek ali detajl. Razlike so evidentne tudi v formatih matric, ki se ponekod prilagajajo formatu papirja, spet drugod pa obliki motiva. Na področju kiparstva najdemo ob polnoplastičnih in reliefnih kiparskih delih tudi votle plastike, kjer so reliefne površine dodatno poudarjene z barvo. Učenci so za svoj kiparski izraz uporabljali različne materiale: glino, les, papir in razne umetne materiale. Tudi na kiparskih izdelkih, ki so kot po pravilu površinsko precej razgibani in z dodanimi barvnimi akcenti izrazno močni, je moč prepoznati tako spontano igrivost kot zavestno gradnjo in obvladovanje izbranega materiala. Na razstavi je razstavljenih tudi nekaj arhitekturnih rešitev iz različnih materialov, ki zaokrožujejo likovno pestrost razstave. Posebej bi omenili izdelke iz papirja, kjer so se učenci na domiselni način poigrali z obliko in protiobliko, z odprtim in zaprtim prostorom. Ob kratkem opisu razstavljenih del pa je potrebno povedati, da je pri likovno-pedagoški praksi moč doseči dobre rezultate le takrat, ko vzgojitelji in učitelji dovolj dobro poznajo, razumejo in upoštevajo otrokove sposobnosti, hkrati pa obvladajo prvine likovnega jezika. Le povezanost strokovnega znanja in pedagoških izkušenj, poznavanje didaktičnih zakonitosti ter sposobnost motiviranja lahko aktivira učenčevo odzivnost in občutljivost za likovne strukture ter ga usmerja k povezovanju teoretičnih spoznanj zneposrednim likovnim ustvarjanjem. Poti do likovne realizacije izbranega motiva je veliko, vzgojitelji in učitelji pa so tisti, ki otroku ali učencu pomagajo poiskati njegovo samosvojo, lastno pot do cilja. V kakovostnem likovnem otroškem delu se torej zrcali tudi dobro delo vzgojitelja ali učitelja.

Na letošnji natečaj Likovni svet otrok je prispelo precej likovnih del predšolskih otrok in del osnovnošolcev. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali visokošolska učitelja in asistentka s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, je za kakovostno mentorsko delo podelila nagrade petim likovnim pedagogom. Posebne pohvale pa prejme še osem mentorjev in njihove osnovne šole. Na tokratni razstavi je razstavljenih 378 likovnih del, oblikovanih na ploskvi, kamor uvrščamo risbe, slike in grafike, ter 81 kipov in prostorskih postavitev, torej likovnih del, oblikovanih v prostoru. Kot je ob razstavah Likovni svet otrok že v navadi, je okoli 40 likovnih del reproduciranih tudi v katalogu. Strokovno komisijo so sestavljali: doc. dr. Matjaž Duh (predsednik), doc. dr. Tomaž Zupančič (član), asistentka Jerneja Herzog, prof. (članica).

NAGRAJENI MENTORJI IN ŠOLE:

Osnovna šola Šoštanj in podružnica Topolšica

MENTORICA: Alenka Venišnik

Pod mentorstvom Alenke Venišnik so učenci tokrat izbirali motive iz narave. Lahko bi rekli, da je bil osnovni likovni navdih drevo. Učencem je uspelo z motivom drevesnih listov ustvariti izjemno zanimive kiparske reliefe, ki z raznolikostjo barvnih glazur poudarjajo površinske razgibanosti. Enakemu motivu lahko sledimo tudi v barvno razigranih kolažih, ki so izjemno posrečena kombinacija risbe, slike in grafike. V teh likovnih delih barvne ploskve dopolnjujejo črtni rastri, ki poudarjajo razgibanost površine, reliefno strukturirane površine dodanih grafičnih matric pa zaokrožujejo likovno celoto. Večbarvne grafike, ki so jih učenci izdelali v tehnikah visokega tiska, kažejo na podoben pristop v nakazovanju razgibane površine. Večbarvni linorezi in zanimiva likovna igra z obračanjem matric in menjavanjem barv ter večstopenjski tisk na enovito ali s črtnim rastrom obogateno podlago kažejo na izvirno realizacijo kombiniranih likovnih tehnik. Na zanimiv način kombinirane likovne tehnike z upodobljenimi drevesi, ki jih krasijo bogato prepletene veje krošenj, pa zaokrožujejo variiranje likovnih interpretacij izbranega motiva.

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

MENTORICE: Branka Meznarič, Marjetka Mataln, Janja Modrijančič, Lidija Šauperl, Nevenka Pušnik, Nina Malajner, Mateja Andrejašič, Petra Damiš Lavrenčič, Petra Lebar Kac

Učencem na razredni stopnji Osnovne šole Janka Padežnika iz Maribora je kljub šolskemu okolju pod mentorstvom učiteljic in vzgojiteljic uspelo ohraniti tisto spontanost, neposrednost in likovno iskrenost, ki je značilna za to starostno obdobje. Pestrost načrtovanja in vodenja likovno-ustvarjalnega dela se odraža tudi v likovnih delih, izbranih za razstavo. Vsa lepota pisanega perja petelinov je lepo upodobljena na posrečeno izbrani tehniki barvnih kred na tonirano, pretežno črno podlago. Prav tako likovno prepričljiva je tudi kombinirana tehnika, kjer so učenci v lavirani risbi narisali izbrano žival, jo izrezali in prilepili na poslikano podlago. Zelo uspele so tudi kombinacije koloriranih črtnih risb, s katerimi nam učenci pokažejo, kako si je potrebno umivati zobe. Slike v čistih slikarskih tehnikah, kjer so izrazne možnosti tempere ali voščenk izjemo dobro izkoriščene, dopolnjujejo široko paleto kakovostnih otroških likovnih izdelkov te osnovne šole. Pestrost in raznolikost razstavljenih likovnih izdelkov kažejo na dobro likovno-pedagoško delo vzgojiteljic in učiteljic te šole.

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Osnovna šola Mihe Pintarja – Toleda Velenje in PŠ Plešivec

Mentor: Robert Klančnik

Da grafika ni le črna umetnost, so spoznali učenci, ki jih je likovno usmerjal mentor Robert Klančnik. Svoje grafike, odtisnjene v tehniki kartonskega tiska, so dodatno kolorirali in s premišljenim izborom barv, ki je bil omejen na osnovne in drugostopenjske barve, dosegli zanimiv likovni izraz. Ob grafikah je žirijo pritegnila serija malih plastik z motivi kopalk in kopalcev. Delno obarvane figuriceiz žgane gline delujejo sproščeno, sveže, tako kot smo sproščeni mi, ko se na pisanih brisačah predajamo soncu. Serijo kiparskih izdelkov zaokrožujejo razgibani doprsni reliefi iz žgane gline. Dodana barva dodatno popestri zanimive vzorce na oblačilih in poudari izrazno obrazno mimiko razigranih karikaturnih podob. Podoben izraz na obrazuimata tudi figurinakoloriranihrisbah, ustvarjenih zbarvnimi flomastri, ki navdušujeta predvsem s svojo ekspresivnostjo. Ob glinenih kipcih in posodi sta razstavljena še dva kiparska izdelka: krona iz barvnih papirjev in montažna plastika, kjer so učenci iz koščkov poslikanega lesa sestavili kužka.

Vrtec Šoštanj

Mentorice: Andreja Komar, Mateja Grabner, Darja Jelenko, Iva Naveršnik, Dijana Hasanbegović, dip. vzg., Simona Slavinec, dipl. vzg., Romana Cverle Krajnc, Irena Žibert, Sonja Nežmah, Tina Jamnikar, Valentina Mevc, Maja Batič, Darja Sovič, Suzana Prosenjak, Jožica Kidrič, Anja Cafuta, Darinka Podrzavnik, Aleksandra Stropnik, Štefka Kompan, Urška Heindl, Zorana Globačnik, Lucija Potočnik

Otroci iz vrtcev v Šoštanju s svojimi kakovostnimi, sproščenimi in otroško iskrenimi likovnimi deli že vrsto let kažejo na kakovostno delo vzgojiteljic v teh vrtcih. Tokrat je komisijo navdušila predvsem pestrost in raznolikost poslanih likovnih del. Obe seriji kolažev, tako tistih s figuralnimi motivi kot drugih z motivi mestnih vedut, kjer so otroci izrezane ali iztrgane barvne papirje kombinirali s pisanimi podlagami, delujeta sveže in likovno prepričljivo. Zanimive in pedagoško upravičene so tudi multiplikacije otroških risb, ki so jih mladi avtorji sproščeno pobarvali. Kako rešiti zadrego tiskanja grafičnih matric, so otroci pod mentorstvom vzgojiteljic lepo demonstrirali v seriji raznobarvnih frotažev z različnimi motivi, ki so blizu otrokovemu doživljajskemu svetu. Grafična prizadevanja zaokrožujejo elementarni načini tiska, ki sami po sebi učinkujejo dovolj likovno ali pa jim sugestivnost stopnjuje še dodana risba. Prav risarske intervencije otrok na podlagah, poslikanih v pretežno komplementarnih barvah, ali pa kombinacije s časopisnim papirjem kažejo na učinkovito in likovno zanimivo mešanje likovnih tehnik. Vsi razstavljeni likovni izdelki kažejo na uspešno likovno-pedagoško delo vzgojiteljic v šoštanjskih vrtcih.

Osnovna šola Šoštanj

Mentorica: Mija Žagar

Učenci so se pod mentorstvom likovne pedagoginje Mije Žagar poskušali v likovni stilizaciji. Osnovno izhodišče za likovno transformacijosobilidrevesnilisti.Učencemjeuspelozustvarjalnim kombiniranjem likovnih tehnik in z zavestnim izborom sorodnih ali kontrastnih barv, ki so na podlago naslikane, odtisnjene, izrezane, iztrgane in nalepljene ali pa vse hkrati, ustvarili likovno prepričljivo in zanimivo serijo likovni del. Variiranje med pozitivom in negativom, formo in antiformo ter dodanimi grafizmi kaže na zavesten pristop h gradnji likovnega dela. Likovni izdelki delujejo likovno sveže in prepričljivo. Tudi likovno delo, ki nekako izstopa iz te serije stiliziranih listov, kaže podoben pristop. Na črno podlago zalepljene barvne papirje v poenostavljeni obliki listov v čvrsto kompozicijo poveže mrežasti pretisk, ki zaokroži tudi vizualno podobo v bogato drevesno krošnjo. Podobno idejo, ko se drevesna krošnja znajde v vlogi povezovalnega elementa, vidimo tudi na kiparskem izdelku, izdelanem iz lepenke.

POHVALJENI MENTORJI IN ŠOLE

 • Osnovna šola Bakovci; mentor: Anton Buzeti

 • Osnovna šola Col; mentorica: Silva Karim

 • Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina in enota s prilagojenim programom; mentorica: Nataša Rupnik

 • Osnovna šola dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini

 • Osnovna šola Dutovlje; mentorica: Vlasta Markočič

 • Osnovna šola Lenart; mentorica: Sabina Golež

 • Osnovna šola Otlica; mentorica: Silva Copič

 • Osnovna šola Šalek; mentor: Boris Oblišar

V imenu strokovne komisije čestitam vsem učencem, ki razstavljajo svoja likovna dela. Posebej čestitam mentorjem nagrajenih in pohvaljenih šol ter vrtca. Osnovni šoli Šoštanj pa čestitam za vzorno pripravljeno že 43. razstavo otroških likovnih del z naslovom Likovni svet otrok.

dr. Matjaž Duh,

Pedagoška fakulteta MariborTrave

Martin Utroša, 9. r. Osnovna šola Bakovci Murska Sobota Likovni pedagog: Anton Buzeti

Drevo

Laura Bolčina, 6. r. Osnovna šola Col Likovna pedagoginja: Silva Karim

Tihožitje

Samanta Jahiri, 8. r. Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur Likovni pedagog: Ivo Brodej

Pisani zvoki

Karmen Mihalič, 6. r. Osnovna šola Sveti Jurij Likovni pedagog: Matej Gider

Krožnik

Tina Bortolado, 1. r. Osnovna šola Dutovlje Likovna pedagoginja: Miranda Rudež

Tihožitje

Brigita Benčič, 7. r. Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača Likovna pedagoginja: Vesna Marion

Tihožitje

Erik Vidmar, 7. r. Osnovna šola Otlica Likovna pedagoginja: Silva Copič

Plesni Koraki

Alja Sulič, 7. r. Osnovna šola Mokronog Likovna pedagoginja: Nataša Himmelreich

Ples

Amela Sulanović, 7. r. Osnovna šola Poljane Ljubljana Likovna pedagoginja: Barbara Tacar

Avtoportreti

Adrijan Cvikl, Tina Vavtar, Miha Štefanič, 6. r. Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje Likovni pedagog: Robert Klančnik, prof.

Avtoportret

Ajda Verhovšek, 5. r. Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda Velenje Likovni pedagog: Robert Klančnik, prof.

Maska Afrike

Tim Toplak, Aleš Šeruga, 9. r. Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj, PŠ Grajena Likovna pedagoginja: Darja Polner

Kurent

Zoja Vidovič, 2. r. Osnovna šola Draga Kobala Maribor, podružnica Brezje Likovna pedagoginja: Mojca Stopnišek

Lisica in zajček

Živa Hudournik, 3,7 let Vrtec Velenje, enota Lučka Likovni pedagoginji: Nada Klinc, Liljana Razdih

Igra s prijateljem

Klemen Smonkar, 6 let VVZ Slovenj Gradec Likovni pedagoginji: Poldika Praprotnik, Simona Založnik

Pokrajina

Katarina Užmah, 9. r. Osnovna šola Slivnica pri Celju Likovna pedagoginja: mag. Marija Artiček

Tihožitje

Gašper Jakša, 9. r. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič Likovna pedagoginja: Vlasta Henigsman

Živimo v svetu barv

Pilar Nahtigal, 5 let Vrtec Šoštanj, enota Brina Likovni pedagoginji: Valentina Mevc, Maja Batič

Pogled skozi okno

Tjaša Uhelj Grča, 9. r. Osnovna šola Dutovlje Likovna pedagoginja: Vlasta Markočič

Arhitektura

Blaž Robida, Dejan Ugovšek, Maša Škotnik, Doris Garič, David Begič, Gašper Terbovšek, 8. r. Osnovna šola Nazarje Likovni pedagog: Uroš Potočnik

Vodomet

Maja Remškar Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake Likovna pedagoginja: Ljudmila Artnak

Hrošč

Nika Novak, 6. r. Osnovna šola Šalek Velenje Likovni pedagog: Boris Oblišar, prof.

Konjiček

Primož Šantej, 5. r. Osnovna šola Podbočje Likovni pedagog: Matjaž Bernik

Pravljično mesto

Kiara Škerjanec, Mia Krčar, Lana Groznik, 1. r. Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana Likovna pedagoginja: Nina Brumen

Modni dodatek (torbica)

Janja Drofenik, Daša Orešnik Vrečar, 8. r. Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki Likovna pedagoginja: Lidija Novak

Vijolično drevo

Aljoša Skledar, 5. r. Osnovna šola Šoštanj Likovna pedagoginja: Alenka Venišnik, prof.

Krištof Koželjnik, 4. r. Osnovna šola Šoštanj, podružnica Topolšica Likovna pedagoginja: Alenka Venišnik, prof.

Figura pod dežnikom

Jasmina Halkić, 9. r. Osnovna šola Gorica Velenje Likovna pedagoginja: Danica Arzenšek

Pod prijateljevim dežnikom

Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor Likovni pedagoginji: Zvezdana Ritonja, prof., Polonca Blažič

Avtoportret

Aleks Vlah, 8. r. Osnovna šola Hrvatini Likovni pedagog: Vasja Nanut

Anamorfoza sošolke

Sara Ilc, 9. r. Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina Likovna pedagoginja: Nataša Rupnik, prof.Petelin

Emina Haliti, 1. r. Osnovna šola Janka Padežnika Maribor Likovni pedagoginji: Janja Modrijančič, Lidija Šauperl

Metulj v travi

Tim Mikola, 3. r. IV. osnovna šola Celje Likovna pedagoginja: Manja Kozovinc

Tihožitje

0

Vzorec

Kim Maša Kestner, 8. r. Osnovna šola Ledina Likovna pedagoginja: Barbara Tacar

Šole ki razstavljajo

AJDOVŠČINA

Osnovna šola Col

l. p. Silva Karim

Aljaž Bajc, 5. r. Cvetka Hladnik, 8. r. Enprit Kaprija, 8. r. Laura Bolčina, 6. r. Patricija Kovač, 3. r. Teja _, 5. r. Tina Šemrl, 8. r.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

l. p. Nataša Rupnik, prof.

Ana Kompara, 6. r. Daša Slokar, 8. r. Ela Kranjc, 9. r. Elmedina Ibrahimović, 9. r. Hana Kravos, 7. r. Jean Pintar, 8. r. Lejla Čavka, 8. r. Pavel Kerkoč, 3. r. Rea Božič Šinigoj, 6. r. Sara Ilc, 9. r. Snježana Savić, 9. r.

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, enota s prilagojenim programom

l. p. Nataša Rupnik, prof.

Sara Kobal, 8. r.

Osnovna šola Otlica

l. p. Silva Copič

Aleš Krapež, 2. r. Erik Vidmar, 7. r. Janez Benčina, 9. r. Matija Polanc, 1. r.

Mojca Krapež, 9. r. Miha Šumlak, 3. r. Tadej Vidmar, 7. r. Tim Mikola, 3. r. Tina Velikonja, 7. r. Žan Petrovič, 3. r.

Živa Sivka, 3. r.

Osnovna šola Šturje

l. p. Lea Vidmar DIVAČA

Amina Munjaković, 5. r.

Osnovna šola dr.

Hana Brecl, 6. r.

Bogomirja Magajne Divača BENEDIKT

l. p. Vesna Marion

Osnovna šola Benedikt

Brigita Benčič, 7. r.

l. p. Sabina Golež Klemen Škrlj, 6. r.

Martina Zögling, 7. r. Tinkara Žnidarčič, 7. r. Stojan Hegediš, 7. r.

DOBRNA

BRASLOVČE Osnovna šola Dobrna

Osnovna šola

l. p. Albina Gril, prof.

Braslovče

Nino Pihler, 2. r.

l. p. Jolanda Petek Tomazin l. p. Andreja Kveder

Lea Lesnik, 7. r.

Blaž Sluga, 7. r. Nuša Zaloznik, 7. r.

Gašper Cvikl, 7. r.

l. p. Terezija Audič

CELJE

Gašper Ramšak, 3. r.

II. osnovna šola Celje DRAVOGRAD

l. p. Marija Cenc, prof.

Jana Korber, 9. r. Osnovna šola Maja Terglav, 9. r. Neznanih talcev Sara Hrasar, 6. r. Dravograd

l. p. Igor Vitrih

III. osnovna šola Celje

David Goljat, 5. r.

l. p. Katarina Kurnik

Tilen Lah, 6. r. Osnovna šola

l. p. Katarina Kurnik, Andreja Neznanih talcev Cvelfer Dravograd, PŠ Črneče

Kristjan Sekulič, 5. r.

l. p. Maja Medved Kajzer

Nuša Kadiš, 1. r.

IV. osnovna šola Celje

Simon Rožič, 1. r.

l. p. Manja Kozovinc

Aleksander Arsenić, 3. r.

HAJDINA

Osnovna šola Hajdina

l. p. Mojca Purg

Gabrijel Škraba, 4. r. Urh Fridl, 4. r.

HRASTNIK

Osnovna šola N.H. Rajka Hrastnik

l. p. Mira Marinko

Žiga Strehar, 8. r.

HRPELJE-KOZINA

Osnovna šola Dragomirja Benčiča -Brkina Hrpelje

l. p. Vesna Marion

Ali Aoun, 6. r. Nika Ivanovič, 6. r. Tilen Gerlica, 6. r.

KOMEN

Osnovna šola Antona Šibelja -Stjenka Komen

l. p. Tanja Samec

Selene Gombac, Barbara Masten, Nika Masten, Alma Murtič, 7. r.

KOPER

Osnovna šola dr. Aleš Bebler -Primož Hrvatini

l. p. Vasja Nanut

Aleks Sandič, 7. r. Aleks Vlah, 8. r.

Blaž Jerman, 6. r. David Šimunovič, 9. r. Jure Frangež, 7. r. Lara Vigini, 9. r. Matej Galjanič, 7. r. Mitja Miklič, 8. r. Rene Korasa, 9. r. Taša Lampe, 9. r. Timai Trogar, 9. r. Vesna Sandić, 9. r.

KRŠKO

Osnovna šola Podbočje

l. p. Matjaž Bernik

Anže Petretič, 5. r. Primož Božič, Igor Kelbič, Jernej Žarn, 8. r. Primož Šantej, 5. r.

LAŠKO

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice

l. p. Irena Mlakar

Klara Ivšek, 9. r. Lucija Petrovčič, 6. r. Matej Knez, 6. r. Polona Koprivc, 9. r.

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Debro

l. p. Alijana Zakonjšek

Martin Medvešek, 6. r. Zala Ahtik, 6. r.

LENART

Osnovna šola Lenart

l. p. Sabina Golež

Skupinsko delo 9. r.

LJUBLJANA

Osnovna šola Franca Rozmana -Staneta Ljubljana

l. p. M. Bernik

Maša Rozman, 6. r.

Osnovna šola Ledina

l. p. Barbara Tacar

Eva Suprovec, 6. r. Gaja Smodiš, 13 let Ina Danijela Sikošek, 6. r. Jon Adamlje, 6. r. Kim Maša Kestner, 8. r. Lina Čop, 8. r. Nina Danaja Kestner, 7. r.

Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana

l. p. Darja Perovič

Maja Jakovac, 2. r.

l. p. Marija Plazar

Adela Kolar, 5. r. Jonila Bytyqi, 6. r.

l. p. Nina Brumen

Kiara Škerjanc, 1. r. Lana Groznik, 1. r. Mia Krčar, 1. r.

l. p. Slavka Dolanc

Tia Košir, 2. r. Vida Kovačevič, 2. r.

Osnovna šola Poljane Ljubljana

l. p. Barbara Tacar

Amela Šulanović, 7. r. Filip Bricelj, 8. r. Helena Domanjko, 8 let Katja Vojkovič, 8. r.

MARIBOR

Osnovna šola “Borcev za severno mejo” Maribor

l. p. Rozika Puvar, prof., Duška Maglica

Sara Goričan, 7. r.

Osnovna šola Draga Kobala Maribor

l. p. Gordana Budimir

Urša Lorbek, 2. r.

l. p. Liljana Lešnik

Ana Bačnik, 3. r.

l. p. Olga Fric, Lidija Hruškar

Andreas Jovan Potrč, 1. r. Stela Gašparič, 1. r.

l. p. Renata Časar, Alenka Anželj

Džana Muhamedagić, 1. r. Ema Damjanović, 1. r. Lara Bračič, 1. r. Luka Eisner, 1. r. Nik Prosenjak, 1. r. Selina Koronik, 1. r. Vid Španinger, 1. r. Žiga Hrastnik, 1. r.

Osnovna šola Draga Kobala Maribor, podružnica Brezje

l. p. Alenka Reiter

Pia Križan, 3. r.

l. p. Mojca Stopnišek

Ana Menhard, 2. r. Bijan Milošič, 6 let Blaž Jurišič, 6 let Eva Menhard, 2. r. Lara Škerbot, 2. r. Zoja Vidovič, 7 let

Osnovna šola Franca Rozmana -Staneta Maribor

l. p. Janja Tomažič, prof.

Julija Koletnik, 4. r. Lara Miklič, 6. r. Valentina Kodba, 6. r. Žak Buser, 6. r. Žan Kovačič, 6. r.

l. p. Zvezdana Ritonja, prof., Polonca Blažič

Jakob Vujčić, 3. r.

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor

l. p. Branka Meznarič, Marjetka Mataln

Filip Skerbinek Rosenfeld,

1. r.

l. p. Janja Modrijančič, Lidija Šauperl

Anney Krajnc, 1. r. Emina Haliti, 1. r. Jan Rauter, 1. r. Maks Perčič, 1. r. Taj Kramberger, 1. r.

l. p. Nevenka Pušnik

Marsel Lajh, 3. r.

l. p. Nina Malajner, Mateja Andrejašič

Nino Breznik, 2. r.

l. p. Petra Damiš Lavrenčič, Branka Meznarič

Mojca Žunko, Žan Vivod,

1. r.

l. p. Petra Lebar Kac

Elvedin Bislimi, 2. r. Filip Rosenfeld -Skerbinek,

2. r. Matej Marin, 2. r. Sara Volgemut, 2. r.MOKRONOGTREBELNO

Osnovna šola Mokronog

l. p. Nataša Himmelreich

Alja Sulić, 7. r. Mateja Berdajs, 7. r. Nina Gačnik, 8. r. Petra Starič, 8. r. Sara Sebanc, 8. r.

MURSKA SOBOTA

Osnovna šola Bakovci

l. p. Anton Buzeti

Aleš Raduha Pečič, 8. r. Andreja Ostanek, 9. r. Anja Novak, 8. r. Lara Balažic, 7. r. Luka Lukač, 7. r. Marko Ostanek, 8. r. Martin Utroša, 9. r. Maša Kavčič, 7. r. Nataša Antonič, 8. r. Nina Srejš, 8. r. Nuša Krel, 5. r. Nuša Varga, 9. r. Uroš Černjavič, 9. r.

NAZARJE

Osnovna šola Nazarje

l. p. Uroš Potočnik

Anja Remic, Maja Remic,

8. r. Anja Strmsnik, Teja Štrukelj, 8. r. Blaž Robida, Dejan Ugovšek, 8. r. David Begić, Gašper Terbovšek, 8. r. Maša Škotnik, Doris Garič,

8. r. Žan Tratnik, Timotej

Acman, 8. r.

PODČETRTEK

Osnovna šola Podčetrtek, enota vrtec Podčetrtek, oddelek Pristava pri Mestinju

l. p. Vesna Oder, Dragica Koprivc

Žiga Čakš, 6 let

POLZELA

Osnovna šola Polzela

l. p. Regina Mratinković

Ana Likeb, 6. r. David Gregorc, 8. r. Katja Lipičnik, 8. r. Rok Kokot, 6. r.

PTUJ

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj

l. p. Tayka Šnuderl Novak

Lara Jurovič, 3. r. Tilen Ciglar, 3. r.

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj, PŠ Grajena

l. p. Darja Polner

Aljaž Kokol, 6. r. Deja Milošič, Saš E. Serdinšek, Alen Pihler, Jan

M. Černivec, 11 let Dora Benčevič, 11 let Klara Mesarič, Nika P. Hlevnjak, 12 let Kristjan Meško, Zvonka Meško, 13 let Nives Bezjak, Iva Matjašič, 14 let Tim Toplak, Aleš Šeruga, 14 let

ROGAŠOVCI

Osnovna šola Sveti Jurij Rogašovci

l. p. Matej Gider

Karmen Mihalič, 6. r. Lara Kerčmar, 7. r. Mateja Pol, 8. r. Melani Čontala, 7. r. Nina Koler, 9. r. Žiga Mekiš Recek, 5. r.

SEMIČ

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

l. p. Vlasta Henigsman

Gašper Jakša, 9. r. Klemen Plut, 9. r.

SEŽANA

Osnovna šola Dutovlje

l. p. Miranda Rudež

Jure Živec, 1. r. Katarina Goranić, 1. r. Lara Furlan, 1. r. Miha Grmek, 1. r. Tina Bortolato, 1. r.

l. p. Vlasta Markočič

Anjel Lavin, 9. r. Demi Mohorčič, 9. r. Klemen Rončel, 8. r. Matic Ravbar, 8. r. Matija Gulič, 8. r. Mia Ravbar, 9. r. Neža Terčon, 9. r. Tjaša Uhelj Grča, 9. r.

SLOVENJ GRADEC

VVZ Slovenj Gradec, enota Podgorje

l. p. Dejan Gotman, Maja Mirkac

Luka Černjak Gajšek, 4 leta

l. p. Poldika Praprotnik, Simona Založnik

Klemen Smonkar, 6 let Maj Kavnik, 5 let Matic Pačnik, 5.5 let

SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

Osnovna šola Sveta Trojica

l. p. Metka Amon Beber

Maja Betlehem, 8. r. Veronika Kukovec, 5. r.

ŠENTILJ

Osnovna šola Sladki Vrh

l. p. Andrej Velikonja

Matjaž Petek, 9. r.Špela Baranašič, 7. r.Urška Žnuderl, 7. r.

ŠENTJUR

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur

l. p. Ivo Brodej

Ana Vodišek, 8. r. Gregor Drač, 8. r. Nastja Strašek, 7. r. Samanta Jahiri, 8. r.

Osnovna šola Slivnica pri Celju

l. p. mag. Marija Artiček

Anja Furdi, 4. r. Katarina Užmah, 9. r. Leon Lipovšek, 9. r. Manja Maček, 5. r. Mitja Gračner, 6. r. Nejc Ratajc, 6. r. Tjaša Kruljc, 4. r.ŠMARTNO OB PAKI

Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki

l. p. Andreja Perovec

Majlinda Vezaj, 5. r. Nika Korez -Meh, 5. r.

l. p. Lidija Novak

Alja Konovšek, 6. r. Anamari Huš, Maja Novak,

7. r. Janja Drofenik, Daša Orešnik -Vrečar, 8. r. Lana Rak, Neja Maruša Medved, 9. r. Nika Dusic, Teja Glasenčnik,

7. r. Nika Medved, 6. r. Teja Glasenčnik, 7. r.

l. p. Mihaela Vodopivec, Tina Lončarič

Lara Majcen, 1. r. Lara Podgoršek, 1. r.

l. p. Suzana Daničič, Tina Lončarič

Anže Ramšak, 1. r. Mai Jožef Rajh, 1. r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

Osnovna šola Šmartno pri Litiji

l. p. Marijana Šuštaršič

Ana Marija Verbajs, 7. r. Petra Hostnik, 7. r.

ŠOŠTANJ

Osnovna šola Šoštanj

l. p. Alenka Venišnik, prof.

Aljaž Balažic, 7. r. Aljoša Skledar, 5. r. Ana Sinigajda, 6. r. Anita Ledinek, 8. r.

Anja Mazej, 5. r. Barbara Spital, 8. r. Danijela Todić, 5. r. Daša Tajnik, 8. r. Dijana Todić, 5. r. Ella Karić, 5. r. Igor Rojnik, 7. r. Jan Ferenc, 5. r. Lara Ramšak, 6. r. Luka Pucelj, 7. r. Metka Javornik, 8. r. Nina Polovšak, 8. r. Oskar Rednak, 5. r. Tajda Robida, 5. r. Tina Rotnik, 5. r. Tjaša Rezman, 8. r. Urban Prosenjak, 5. r. Vid Urbanc, 5. r. Žan Herman, 6. r. Žan Novak, 5. r.

l. p. Lilijana Ograjenšek, prof., Maja Tajnik, dipl. vzg.

Art Špegel, 1. r. Mojca Medved, 1. r.

l. p. mag. Maja Strmecki Rožič

Anže Goršek, 3. r. Blaž Mežnar, 3. r. Lana Lucija Tajnik, 3. r. Neja Rihtar, 3. r.

l. p. Mateja Čokelc, prof.

Aneja Štrigl, 2. r. Nik Ferenc, 2. r. Timotej Cure, 2. r.

l. p. Mihaela Ovčjak, prof., Martina Žohar, dipl. vzg.

Aljaž Supovec, 1. r. Jaka Miklavžina, 1. r. Jan Novak, 1. r. Luka Božič, 1. r. Matej Kristavčnik, 1. r. Merita Osmić, 1. r. Nejc Kodrun, 1. r. Nik Žlebnik Jančič, 1. r. Tilen Rotovnik, 1. r.

Urška Grudnik, 1. r. Žiga Miklavžina, 1. r.

l. p. Mija Žagar, prof.

Aida Babajić, 6. r. Ana Praprotnik, 7. r. Anja Rotovnik, 7. r. Branko Hudolin, 7. r. Katja Delopst, 6. r. Klavdija Škruba, 7. r. Lucija Timpran, 6. r. Marko Plankelj, 7. r. Maša Ovnik, 7. r. Merima Merzlak, 7. r. Noemi Čop, 7. r. Patricija Ramšak, 7. r. Patricija Verbič Kovačič, 7. r. Pia Globačnik, 6. r. Tadeja Kamenik, 7. r. Timotej Rajšter, 6. r.

l. p. Tatjana Drev, Lilijana Neuvirt

Denis Balant, 1. r. Maja Klančnik, 1. r. Maša Goličnik, 1. r.

Osnovna šola Šoštanj, podružnica Topolšica

l. p. Alenka Venišnik, prof.

Aljaž Flis, 3. r. Arne Zapušek, 2. r. Ela Medved, 3. r. Jan Zupan, 1. r. Katja Klinc, 3. r. Katja Škruba, 2. r. Krištof Koželjnik, 4. r. Lara Podvratnik, 1. r. Lovro Potočnik, 4. r. Mihajela Repas, 3. r. Modest Koželjnik, 3. r. Pia Brusnjak, 3. r. Špela Neža Plešnik, 3. r. Tia Marija Delopst, 3. r.

Vrtec Šoštanj, enota Barbka

l. p. Andreja Komar, Mateja Grabner

Mojca Mazej, 3.5 let

l. p. Darja Jelenko

Luka Stropnik, 5 let Pia Mrak, 3 leta

l. p. Darja Jelenko, Iva Naveršnik

Aleksander Potočnik, 5 let Gašper Goršek, 5 let Jana Stergar, 6 let Luka Stropnik, 5 let Nina Nahtigal, 5.5 let Polona Strožič, 4 leta Rene Pačnik, 4 leta Urh Stropnik, 5 let

Vrtec Šoštanj, enota Biba

l. p. Dijana Hasanbegović, dip. vzg.

Nina Dvorjak, 2 leti

l. p. Dijana Hasanbegović, dip. vzg., Simona Slavinec, dipl. vzg.

Jaka Nahtigal, 1.5 let

Vrtec Šoštanj, enota Brina

l. p. Romana Cverle Krajnc, Irena Žibert

Brin Kortnik, 4 leta Doroteja Port, 4 leta Urh Skok Ostojić, 5 let

l. p. Sonja Nežmah, Darja Jelenko

Jaša Andrejc, 4 leta Kaja Kovačič, 5 let Nejc Lamot, 4 leta

l. p. Sonja Nežmah, Tina Jamnikar

Jaša Andrejc, 4 leta

l. p. Valentina Mevc, Maja Batič

Ajlina Velić, 5 let Amra Huremović, 5 let Pilar Nahtigal, 5 let

Vrtec Šoštanj, enota Mojca

l. p. Darja Sovič, Suzana Prosenjak

Larisa Subašić, 3 leta Lejla Avdić, 3 leta

l. p. Jožica Kidrič, Anja Cafuta

Ožbej Javornik, 3 leta

Vrtec Šoštanj, enota Urška

l. p. Darinka Podrzavnik, Aleksandra Stropnik

Ajda Stropnik, 4.5 let David Hriberšek, 4 leta Flavia Štakne, 5 let Mark Urbanc -Glinšek, 4 leta Miha Krebs, 4.5 let Zala Golavšek, 4.5 let

l. p. ŠtefkaKompan

Jošt Rogelšek, 2.5 let

l. p. Urška Heindl

Marsel Tajnik, 3 leta

l. p. Zorana Globačnik, Lucija Potočnik

Livia Štakne, 6 let Ožbej Kugovnič, 5.5 let Tanja Verbič, 6 let Teja Rožič, 5 let Veronika Jurko, 4.5 let

ŠTORE

Osnovna šola Štore

l. p. Marlenka Drevenšek

Daša Gajšek, 6. r.Špela Dokler, 6. r.

VELENJE

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

l. p. Robert Klančnik, prof.

Petra Stropnik, 13 let Adrijan Cvikl, 12 let Alisa Sarajlić, 13 let Dalibor Panič, 12 let Miha Štefanič, 12 let Nejc Tajnik, 14 let Tina Vavtar, 12 let

Osnovna šola Antona Aškerca Velenje

l. p. Danica Arzenšek

Nika Oder, 9. r. Špela Korenak, 9. r.

Osnovna šola Gorica Velenje

l. p. Danica Arzenšek

Anja Vinder Hrustelj, 9. r. Bor Gradečak, 6. r. Dejan Kusić, 6. r. Jasmina Halkić, 9. r. Lana Petek, 9. r. Tajda Plešej, 9. r.

l. p. Jana Tkavc

Danaj Čebular, 2. r. Nika Jenko, 2. r.

l. p. Štefka Štukovnik

Mojca Žele, 9. r.Špela Valoh, 9. r.

Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje

l. p. Irena Sušec

Urban Tepej, 5. r.

l. p. Irena Zemljak, Breda Flego

Filip Ocvirk, 1. r.

l. p. Jožica Grudnik

Žana Horvat, 1. r.

l. p. Peter Matko

Dian Klančnik, 6. r.

l. p. Romea Kanduti

Anže Krajnc, 4. r.

l. p. Uršula Kotnik

Marko Berkenjačević, 3. r.

Osnovna šola Livada Velenje

l. p. Vid Sevčnikar, prof.

Adela Avdičevič, 13 let Belmin Zulić Ahmetović, 13 let

Osnovna šola Mihe Pintarja -Toleda Velenje

l. p. Robert Klančnik, prof.

Aida Kovačevič, 7. r. Aljaž Božiček, 5. r. Domen Borovnik, 5. r. Dunja Jovanovič, 5. r. Kristijan Movh, 5. r.Nikita Štorman, 7. r. Rožle Marčec, 7. r. Staš Zupanc, 5. r.Špela Polovšak, 5. r. Tajda Verhovšek, 5. r. Tara Javornik, 7. r. Tim Dolenc, 5. r.

Osnovna šola Mihe Pintarja -Toleda Velenje, PŠ Plešivec

l. p. Robert Klančnik, prof.

Jan Auberšek, 4. r.

Osnovna šola Šalek

l. p. Boris Oblišar, prof.

Borut Mohorko, 5. r. Katarina Uršej, 5. r. Maja Volk, 6. r. Marija Bungić, 5. r. Mateja Mešl, 5. r. Miha Auberšek, 7. r.

Miha Unterlehner, 5. r. Nika Novak, 6. r. Rok Zadnik, 7. r. Tjaša Rakef, 5. r. Tjaša Rednak, 5. r. Žiga Auberšek, 6. r.

l. p. Karmen Vovk

Žan Skledar, 1. r.

Vrtec Velenje, enota Enci benci

l. p. Marija Dobelšek, vzg., Vida Gostečnik, pom. vzg.

Andreja Šadel, 5 let Luka Daničič, 4.5 let

Vrtec Velenje, enota Lučka

l. p. Nada Klinc, Liljana Razdih

Živa Hudournik, 3.5 let

Vrtec Velenje, enota Tinkara

l. p. Zdenka Matjaž, Petra Kralj

Ana Jurjovec, 5.5. let

VELIKE LAŠČE

Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče

l. p. Milan Kastelic

Martina Jelenc, 7. r. Nika Janežič, 7. r.

VERŽEJ

Osnovna šola Veržej

l. p. Marijan Šadl

Adrian Pogorevc, 6. r.

VIPAVA

Osnovna šola Draga Bajca Vipava

l. p. Kristina Lavrenčič

Irenej Vrčon, 7. r.Julija Turk, 7. r. Katja Lavrenčič, 8. r.Miha Škrlj, 7. r. Vanesa Turk, 7. r.

ZAGORJE OB SAVI

Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake

l. p. Ljudmila Artnak

Eva Vidmar, 6. r. Maja Remškar, 9. r. Tim Psarn, Jure Šmid, Vid Vozelj, Špela Polc, 9. r.

Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje

l. p. Marta Marn

Jerneja Nimac, 8. r.

ŽALEC

Vrtci Občine Žalec

l. p. Lorena Jenšterle

Jaka Jenšterle, 3 leta Maj Kolšek, 4 letaŠpela Kores, 5 let

Organizacijski odbor:

  Alenka Venišnik, predsednica

  Mija Žagar, članica

 • mag. Majda Zaveršnik Puc, članica

 • Jožica Andrejc, članica

  Anita Plamberger, članica

 • Bogomira Klinc Vrčkovnik, članica

Izdajatelj in založnik: Osnovna šola Šoštanj Urejanje in oblikovna zasnova: Alenka Venišnik Oblikovalska realizacija in tisk: Gorenje I.P.C., d.o.o. Naklada: 900 izvodov, maj, 2010

Reprodukciji na ovitku:

Naslovnica: Listi, Ana Praprotnik, 7. r., Osnovna šola Šoštanj, likovna pedagoginja: Mija Žagar, prof. Zadnja stran: Listi, Katja Delopst, 6. r., Osnovna šola Šoštanj, likovna pedagoginja: Mija Žagar, prof.